Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 19 2015

miracecdeecee
Reposted fromshakeme shakeme viapsychoviolet psychoviolet
miracecdeecee
505 🌒/ fantasticdelusional
Reposted fromweightless weightless vianoticeable noticeable

August 26 2014

miracecdeecee
Kiedyś nie byłam taka nerwowa, jak teraz. Mam to w środku. Coś się we mnie bez przerwy trzęsie.
— Tomek Tryzna ''Panna Nikt''
miracecdeecee
miracecdeecee
Wszystko umiera pod twoją ręką, bo nie wierzysz.
— Różewicz
Reposted fromumierajstad umierajstad viaHopeKaris HopeKaris
miracecdeecee
Raz w życiu pomyliły mi się kroki i od tego czasu chodzę krzywo.
— Marek Hłasko
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaHopeKaris HopeKaris
miracecdeecee
Czy ty też myślisz, że nie nadajesz się do życia?
— Hiromi Kawakami, Pan Nakano i kobiety
miracecdeecee
Długo wędrowałem, zanim doszedłem do siebie.
— Tadeusz Różewicz
Reposted frompesy pesy viaHopeKaris HopeKaris
miracecdeecee
Pamiętasz jeszcze? Kiedy przy pierwszym spotkaniu tak się siebie wstydziliśmy?
— znalezione
Reposted frommonsoon monsoon viaHopeKaris HopeKaris
miracecdeecee
9627 d4b5
Reposted fromscorpix scorpix viaHopeKaris HopeKaris
miracecdeecee
Bo przecież zawsze uciekała, zawsze unikała zmian, zawsze wątpiła.
— Nina Reichter, Ostatnia spowiedź t. II
Reposted frommefir mefir viaHopeKaris HopeKaris
miracecdeecee
2583 e1bf
Reposted fromdonniedarco donniedarco viaHopeKaris HopeKaris

July 26 2014

miracecdeecee

July 25 2014

5680 8277 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaprzytulmnie przytulmnie
miracecdeecee
9486 4278
Reposted fromsonofluna sonofluna
miracecdeecee
9520 7726
Reposted fromsonofluna sonofluna
miracecdeecee
9728 5fb9
Reposted fromsonofluna sonofluna
miracecdeecee
9783 7705
Reposted fromsonofluna sonofluna
miracecdeecee
9831 d57e
Reposted fromsonofluna sonofluna viaviolett violett
miracecdeecee
Reposted fromcjau cjau viaembryon embryon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl